Moflata Misjonskirke

Velkommen til Moflata Misjonskirke

Vårt overordnet formål:

Å være en menighet som er rotfestet med solide røtter.

Bibelsk forankret og har en glødende iver,for å dele Jesu budskap videre:

til nærmiljø, by, fylke, landet og internasjonalt engasjement.

 

Kjennetegn på å være i det overordnet formål:

Være bibelsk forankret.

Formidle og praktisere Guds nåde.  Et fungerende trosliv. Godt lederskap.

Og være sanne i møte med mennesker

 

Faste aktiviter i kirken:

Søndager er det Kveldsamling med kafe'

Hver torsdag er det Etter skoletid og Speidertreff

Det er  bønnesamvær, strikkekafe, jentegruppe, basar og gla' sang kvelder

Og for å holde alle i form driver vi også en bordtennisklubb

med faste treninger tirsdag og torsdag

Bilde

 

Kontakt oss

Moflata Misjonskirke 
Maribakkane 4
3728 Skien 

47 64 25 24, torsdag kl. 09-12:00   
 

Styreleder: Trudi L. Welde / 97 51 91 87
Nestleder: Svein Olaf Eide / 93 02 63 03
Administrator: Trudi Louise Welde

Org. nummer: 976223586Powered by Cornerstone