Velkommen til Moflata Misjonskirke

Vårt overordnet formål:

Å være en menighet som er rotfestet med solide røtter.

Bibelsk forankret og har en glødende iver,for å dele Jesu budskap videre:

til nærmiljø, by, fylke, landet og internasjonalt engasjement.

 

Kjennetegn på å være i det overordnet formål:

Være bibelsk forankret.

Formidle og praktisere Guds nåde.  Et fungerende trosliv. Godt lederskap.

Og være sanne i møte med mennesker

 

Faste aktiviter i kirken:

Søndager er det Kveldssamlinger med kafe' kl.17:00

Torsdag er det Etter skoletid (MEST) kl.14-16:00

Strikkekafe, øvelse i Moflata musikken og gla' sang kvelder

Og for å holde alle i form driver vi også en bordtennisklubb

 

Bilde

Kontakt oss

Moflata Misjonskirke 
Maribakkane 4
3728 Skien 

47 64 25 24, torsdag kl. 09-12:00   
 

Styreleder: Trudi L. Welde / 97 51 91 87
Nestleder:Grete B. Eide / 92 45 32 97
Administrator: Trudi Louise Welde

Org. nummer: 976 223 586Powered by Cornerstone